Çocuk Gelişimi

Annelerine Kötü Davranan Çocuklar Dünyaya gelmekle birlikte ilk tanışılan canlı anne olmaktadır. Anne ile kurulan bağ insanların çevrelerindeki insanlar ile kurdukları bağdan daha kuvvetlidir. Çocuk hayatını devam ettirmek için anneye muhtaçtır. Pek çok davranış ve duyguyu çevresinden öğrenmektedir. Çocuğun çevresindeki en önemli rol model ise anne olmaktadır. Annenin çocuğa karşı tutumu,...
Annelere Yönelik Çocuk Şiddeti Toplumumuzda birçok alanda görülen şiddet; bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesi; acı çekmesiyle sonuçlanan eylemler; tehdit, baskı ile özgürlüğün kısıtlanması olarak tanımlanmaktadır. Şiddet, uygulayan ve maruz kalan bireyler açısından değerlendirildiğinde; topluluklar arası, kişiler arası ve bireyin kendi kendine uyguladığı şiddet olarak üçe ayrılmaktadır.             Anne ile çocuk...
Çocukların Altına Kaçırması Anatomik ve nörolojik bir bozukluğa sahip olmayan çocuklarda genellikle 3.yaşlarının sonlarında idrarlarını tutmayı öğrenirler.4-5 yaşlarına kadar ara sıra gündüzleri ama sıklıkla geceleri alt ıslatırlar. 5 yaşından sonra meydana gelen idrar kaçırma normal olarak kabul edilemez. Bu yaştan sonraki idrar kaçırmalara kesinlikle uzmanlarca değerlendirilmelidir. İdrar Kaçırma Nasıl Sınıflandırılır? Kontinans; mesanede ve...
Çocuklarda Kabakulak ve Belirtiler Kabakulak hastalığı genellikle 5-9 yaş çocuklarında görülen bir hastalıktır. Nadiren yetişkinlerde de görülmektedir. Hastalığı geçirenlerin üçte biri herhangi bir belirti göstermez. Adının kabakulak olmasının sebebi ise; kulakların hemen önünde ve arkasında yer alan hastalık esnasında şişen parotis tükürük bezlerinin kulağı büyük ve şiş göstermesidir. Kabakulağın Belirtileri Nelerdir? 1.Vücutta ağrı 2.Baş...
Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Dönemleri Hayat anne karnında başlar. Doğuma kadar anne karnında geçen bu dönem hayatın temellerinin atıldığı en önemli dönemidir. Anne karnında başlayan büyüme ve gelişme yetişkinliğe kadar devam eder. Büyümenin görüldüğü dönemler insan için, diğer canlılara kıyasla çok uzun sürer. İnsan yaşamındaki dönemler; doğum öncesi (prenatal) ve doğum sonrası...
Yaramaz Çocuklar İçin Anne Tavsiyeleri Disiplinli olmak özellikle yaramaz veya daha büyük çocuklar için zor bir görev olabilir. Disiplin, çocukların kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışlarını öğretmekle kalmaz, aynı zamanda disiplinli olmaları da onlara yetişkinler gibi olumsuz durumlara nasıl tepki verileceğini öğretir. Rasyonel tartışma ve problem çözme ile olumsuz davranışlara tepki verirseniz, çocuklarınız...
Çocuklarda Kabızlık Kabızlık sorunu en sık 2 yaş civarında çocuğa tuvalet eğitimi verilirken karşımıza çıkan bir sorundur. Kabızlık çocuklarda karın ağrısının en sık sebebidir. Anne sütünden süt bazlı mamalara ve ek besinlere geçiş sırasında da kabızlık görülebilir. Kabızlık sorunu araştırılırken doğumdan sonra çocuğun ilk 24 saatte dışkı yapıp yapmadığı, kabızlık sorunun süresi, dışkının özelliği (kıvamı,...
Çocuklarda İştahsızlık İştahsızlık, annelerin en sık şikâyet ettikleri beslenme problemidir. İştahsızlık sorunu olan bir çocukta kilo almada da sorun varsa, iştahsızlık yapan hastalıklar araştırılmalıdır. Çocuğun kilo alamaması veya kilo kaybetmesi iştahsızlığın altındaki hastalıkları araştırmayı zorunlu kılar. Ancak bazen hiçbir organik hastalık olmadan da çocukta geçici kilo problemleri olabilir. Buna ancak doktor kontrolü sonrası karar verilebilir. Eğer...
Çocuklarda Görülen Besin Alerjileri Nelerdir? Deri Bulutu Deri bulguları: Akut ürtiker (kaşıntı), kronik ürtiker (kaşıntı), anjiödem (bölgesel cilt altı ödemi) görülebilir. Çocuktaki atopik dermatitin (Genellikle çocuklarda alerjik ekzema veya atopik ekzema olarak isimlendirilir. Bebeklik döneminde genelde ilk 2 ay ila 1 yaş arasında çıkar. Çocuklarda müzmin (kronik) kırmızı, kaşıntılı ve kuru deri lezyonlarında düşünülmelidir. Derinin...
Çocuklarda Görülen Besin Alerjileri Bağışıklık sistemi normal şartlarda zararsız olan bir maddeyi, yani besin maddesini, yanlışlıkla zararlı bir madde olarak algıladığı zaman besin alerjisi ortaya çıkar. Vücut buna yanıt olarak savunma sistemini harekete geçirerek o besin maddesine özgü IgE (immunoglobulin E savunma hücresi) antikorlarını üretmeye başlar. Kişi aynı besin maddesini daha sonraları yediğinde, bağışıklık...
Çocuklar İçin Menü Planlaması Beslenmenin yeterli ve dengeli olabilmesi için besin grupları ve bunlardan günlük olarak ne kadar alınması gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Her besin, içinde bulunan besin ögeleri açısından farklılık gösterir. Ancak bazı besinler, içerik açısından birbirine benzediğinden birbirlerinin yerine geçebilirler. Beslenme bilimi ile ilgili çalışmalar başladıktan sonra bilim adamları, besinleri gruplamaya ve her gruptan...
BENZERİ OLMAYAN DENEYİM: ANNELİK   Kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan anneliğin hissettirdiği güzellikler kadar birtakım zorlukları da beraberinde getirdiği aşikar bir durumdur. Her kadın hayatının bir noktasında anne olmak ister ya da bunu aklından geçirir. Çeşitli hayaller kurar. Birlikte inanılmaz keyifli vakit geçireceklerini, kendisine arkadaş olacağını düşünür. Hayatta her zaman...
Çocuklarda Acil Hastalıklar ve Yaralanmalarda Yapılması Gereken İşlemler Acil durumlarla ilgili kurumda mutlaka ailelerinde onayladığı bir acil durum formu bulunmalıdır. Bu formda ilk yardım ve acil servis uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yer almalı ve her yıl ailelere yeniden imzalatarak bilgilendirme yapılmalıdır. Kurum çalışanlarının Kızılay gibi bir kurumdan ilk yardım eğitimi almış olmaları önerilmektedir. Ayrıca bu eğitimler...
Çocuklarda Zehirlenmeler Zehirlenme çocukluk döneminde sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Çocukluk çağı zehirlenmelerinin %87’si evde ortaya çıkar ve kazayla olan zehirlenmelerin yaklaşık %80’i 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Bir yaş altındaki çocuklarda zehirlenmeler ilaçların yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkarken büyük çocuklarda zehirlenmeler, ev ürünlerinin alınması ya da merak nedeniyle ortaya çıkar. Zehirlenmeler genellikle sindirim sistemi, solunum,...
Çocuk İstismarı Çocuk istismarı ve ihmali çocuk, aile ve toplum üzerinde çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Temel olarak çocuk istismarı ve ihmali dünyada yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Amerikan Psikoloji Birliği(2002)’ne göre ihmal ve istismar etkileri, sıklığı ve içeriği nedeniyle çocuğun psiko-sosyal sağlığını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Genel olarak istismar ve ihmalin...
Çocuklarda Agresif Davranışlar ve Isırıklar Çocuklar hem sözel hem de fiziksel agresyonlar (kızgınlıklar) gösterirler. Sözel agresyon diğer çocuklar ya da yetişkinlerce küçümseme, dalga geçme ya da alay etme gibi davranışları içerir ve çocuğun öz saygısını yaralayabilir. Isırma, vurma, tırmalamak ve tekmelemek gibi şiddet davranışları fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilir. Ebeveynler çocuklarının fiziksel yaralanma sonucu kanamalar yaşamasından...
Bulaşıcı Hastalık Nedir? Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denir. Bulaşıcı hastalıklar ise kişiden kişiye bu enfeksiyon hastalıklarının yayılmasıdır. Enfeksiyon hastalıkları sıklıkla çocuklarda bulunur ve bulaşıcıdır. Yani çocuktan çocuğa kolayca yayılır. Hastalıklar nasıl yayılır? Bulaşıcı ya da taşınan hastalıklar bir kişiden diğerine geçerek yayılırlar. Genellikle çocuklar arasında oluşan enfeksiyon...
Çocuklarda Yüksek Ateş Ateş, ebeveynlerin çocuklarını acil servise götürmelerine sebep olan en yaygın sorun olmaya devam etmektedir. Yüksek ateş geleneksel olarak 38 C üzerinde bir rektal sıcaklık olarak tanımlanmıştır. Diğer vücut bölgelerinde ölçülen sıcaklıklar genellikle daha düşüktür. Bir ateşi tanımlamak için eşik farklı kişiler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir, çünkü vücut sıcaklıkları 1 F...
Çocuklarda büyüme gelişmeye paralel olarak boy uzunluğunda ve vücut ağırlığında değişimler ortaya çıkmaktadır. Bunlar, yaş gruplarına göre incelenmektedir. 0-1 Yaş Dönemi: Yenidoğanın boy uzunluğu yaklaşık olarak 48-53 cm’dir. Vücut ağırlığı ise 32503500 gr arasındadır. İlk altı ayda beden oranlarındaki değişim azdır. Bebek, ilk altı ayda her gün 20-30 gr alır. Sonraki...
*İster olumlu ister olumsuz olsun, çocuklarımızın davranışları karşısında verdiğimiz tepki o davranışı etkileyecektir. *Çoğumuz çocuklarımızın başkalarıyla sağlıklı ilişkiler  ,özgürce iletişim kurabilen, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve bağımsız,anne  baba yanında olmadığı zaman bile,akıllı uslu davranan bireyler olarak büyümesini istiyoruz. *Çocuk yetiştirme tutumlarımız,bizim kendi anne babalarımız tarafından nasıl yetiştirildiğimizle ilgili deneyimlerimizden etkilenir. *Çoğu insan,bazı şeyleri kendi...
Çocuklarda Meslek Seçimi Çocuklar daha henüz konuşmaya başladığı andan itibaren anne ve babanın çocukların ilerde ne olmak istediğine yönelik soruları başlar. Ya çocuğa ilerde ne olacağı sorulur yada anne ve babanın olmak isteyip de bir türlü gerçekleştiremediği hayallerine yönelik mesleklerle ilgili sorular olabilir. Aileler çocuklarında istek ve hayallerine yönelik cevaplar aldıklarında...
Sayfa başına git