Çocuk Gelişimi

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Bedenimizin gıdasını yiyecekler ve içecekler oluştururken zihnimizin gıdasını da bilgi oluşturmaktadır. Yani insan bedeninin gelişmesi, varlığını devam ettirmesi gıdalarla sağlanırken zihnimizin gelişmesi bilgi sayesinde olmaktadır. Kitaplarda şüphesiz bilgi hazineleridir. Çocuklarımızın büyümesi için beslenmelerine ne kadar özen gösteriyorsak en az o kadar da gelişim süreci içinde bilgi düzeylerine...
Çocuklarda Ev Ödevleri Ev ödevleri, öncelikle okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıyla öğretmenler tarafından öğrencilere verilmektedir. Sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması ve programda ayrılan zamanın yeterli olmaması gibi çeşitli nedenlerle öğrencilerin bireysel çalışmalarına ve uygulamalarına imkan verilemeyen durumlarda ev ödevleri, ders dışı etkinliklerin...
Dersleri Tekrar Etmenin Önemi Eskilerden kalma bir söz vardır. “Et tekrarı ahsen velev kane yüz seksen” bu sözün anlamı, “tekrar yüz seksen defa da yapılsa güzeldir.” Bu söz bize öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri tekrar etmeleri gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Öğrencinin okulda öğrendiği bilgiler eve geldiği zaman tekrar edilmezse mutlaka...
Zaman Yönetimi İnsan için zamanın değeri büyüktür. Değerlendirilen her zaman dilimi, paraya ve kazanca dönüşür. Para kazanmanın olduğu kadar maddi ve manevi kazançlar elde etmenin de en önemli öğesi zamandır. Her zaman parçası, mümkün olduğunca en güzel şekilde değerlendirilirse sonsuz kazançlar elde edilir. Ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerinde en büyük...
Çocuklarda Ders Çalışma Ortamı Toprağa atılan bir tohum ne kadar kaliteli olursa olsun gerekli şartlar oluşmadıkça onun filizlenmesi mümkün değildir. Toprağın cinsi, yeterli miktarda güneş, su, gübre ve mevsimin bir araya gelmesiyle ancak şartlar oluşur. Öğrencinin başarılı olması da gerekli şartların oluşturulmasıyla mümkündür. Çocukların çalıştıkları derslerde verim almalarının bir şartı da...
Dersi Sınıfta Dinleme Dinlemek; bizle konuşan veya bize bir şeyler anlatmaya çalışan insanın varlığını kabul etmek, ona doğru yönelmek ve onla iletişime geçmektir. W. Shakespare; “Dinlememek ve not almamak hastalığı yüzünden başım dertte” der. Mevlana; “Sizin anlattıklarınız karşınızdaki kişinin anlamasıyla sınırlıdır.” Der. Verimli ve etkili çalışmanın ilk basamaklarından biri dersi derste...
Planlı Çalışmanın Yararları Çocuğun her şeye daha rahat zaman ayırmasını ve yapmak istediği şeyleri daha huzurlu yapmasını sağlar. Çocuğun hangi dersi çalışacağına karar verememekten dolayı zaman kaybetmesini, bir dersi bırakıp diğerine geçmesini önler. Çocukta her derse yeterince zaman ayırmanın verdiği bir güven sağlar. Günü gününe çalışma nedeniyle, sınav öncesi çalışma süresini...
Ders Çalışma Planı Yapmak Programlı ders çalışmak etkili ve verimli ders çalışmaktır. Etkili ders çalışma programı içinde eğlenmeye, dinlenmeye, oyuna ve sevdiklerinizle birlikte olmaya daima zaman vardır. Başarıya çok çalışmakla değil planlı, etkili ve doğru çalışmakla ulaşılır. Çalışma programı hazırlama neyin ne kadar ve ne zaman yapılacağına karar vermek demektir. Öğrenci...
Çocuklarda Hedef Belirlemek Başarılı olmak isteyen bir öğrenci kendisine hedefim nedir? Sorusunu sormalıdır. Toplumda başarılı olan insanlar hedefini belirlemiş insanlardır. Mevlana “Gayesi olmayanın varlığından şüphe ederim” demiştir. Ümitsizliğin ve bezginliğin en önemli sebebi hayata bir anlam verememe ve hiç bir ideal taşımamadır. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine olan güvenini yitirmiş, boş vermişlik...
Çocuklarda Motivasyon Motivasyon, insanın istek ve ihtiyaçlarının farkına varması ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçmesidir. Yani bireyin bir şeyi yapma isteğidir. Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Adamın kayığının küreklerinin birinde inanç diğerinde çalışmak yazıyormuş. Bu sözleri küreklere niçin yazdığını soranlara Nehirden geçmek için...
Çocuklarda Verimli Ders Çalışma Anne ve babalar çocuklarının başarılı olmalarını çok istemekte ancak çocuklarının başarılı olmaları için gerekli olan verimli bir ders çalışma nasıl olur bilmemekte ve çocuklarıyla bu yüzden yüz göz olmaktadırlar. Oysa çocukların başarısına mutlak etkisi olan anne ve babaların verimli bir şekilde ders nasıl çalışılması gerektiğini bilmesi ve...
Çocuk Yaşantısında İlköğretimin Yeri İlköğretime başlama, çocuğun yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Okul çağına değin içinde yaşadığı, uyum sağlamayı başardığı, kendini çoğunlukla kabul ettirdiği ev veya Anaokulu ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan İlköğretim ortamına geçiş çocuk ve aile için belli bir uyum sürecini gerektirir. İlköğretim, çocukların ileriki yıllara yönelik alacağı eğitimin...
Okul Öncesi Eğitimin Önemi Çocuk eğitiminde aileden sonra ikinci olarak eğitim kurumları gelmektedir. Eğitim kurumları içerisinde de okul öncesi eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların gelişim dönemleri içerisinde 0-3 yaş dönemi çocuğun ilk çocukluk dönemi olup genelde ailesiyle birlikte geçirdiği dönemdir. İkinci gelişim dönemi olarak ta 3-6 yaş dönemi olup çocukların...
Çocuklarda Okul Başarısı Çocukların okula başlama dönemleri anne ve babaların en heyecanlı ve en meraklı dönemleridir. Çünkü yıllarca özenle büyüttükleri yavrularından artık somut bir başarı beklemektedirler. Acaba çocuğumuz ne zaman okumaya başlayacak, başka çocuklar gibi karnesinde zayıf mı getirecek gibi bir takım endişelerle çocuklarını okula gönderirler. Anne ve babaların bu endişelerinin...
Çocuklarda Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) Çocuklar ve hareketliliği birbirinden ayırmamız oldukça güçtür. Çünkü çocuk daha çok hareketleriyle varlığını çevresine hissettirir. Çocuk olan evde eşyalarda kırılmalar, dökülmeler mutlaka olacaktır. Olması da doğaldır. Bir atasözümüz “çocuk düşe kalka büyür” demektedir. Düşe kalka büyüyen çocuk mutlaka bir şeyler kıracak dökecektir. Yetişkin insanlar aldıkları enerjiyi çalışarak...
Çocuklarda Kekemelik Konuşma esnasında konuşmanın düzenli bir şekilde ilerlemesini bozan duraklama, bazı ses ve sözcükleri yineleme ya da bir heceyi uzatarak söyleme ile giden ve bazı kişilerde sosyal ortamlardan kaçınmaya yol açıp, kaygı ve üzüntü konusu olan bir bozukluktur. Bozukluğun şiddeti kişinin içinde bulunduğu duruma göre değişir. Psikolojik streslerin yoğun olduğu...
Çocuklarda Ortaya Çıkan Tikler Tikler, bir kas grubunda tekrarlanan istem (irade) dışı hareketlerdir. Tikler çocuklar arasında sık görülür. Tikler arada bir ortaya çıkan geçici ya da kalıcı durumlardır. Geçici olarak niteleyebileceğimiz tikler çeşitli beden bölgelerinde ortaya çıkan ve bir yıldan kısa bir sürede kaybolan tiklerdir. Bu tik bozuklukları çocuklar arasında oldukça...
Çocuklarda Tırnak yeme Çocuklarda tırnak yeme bir sıkıntının ve rahatsızlığın belirtisi olarak algılanmalıdır. Tırnak yeme çocuklarda genelde çevrelerine bilinçli tepki vermeyi öğrendikleri 3-4 yaşları civarında görülmeye başlar ve 14- 15 yaşlarına kadar devam edebilir. Genelde bu döneme kadar aşırı ilgi ve sevgi ile karşılaşan çocuklar yeni bir kardeşin olması, ailenin çocuğu...
Çocuklarda Parmak Emme Parmak emme davranışı çocuklarda genelde ilk çocukluk çağı dediğimiz dönemlerde görülür. Yani daha çok iki – altı yaşları arasında ortaya çıkar. Parmak emme yeni doğan çocuklarda daha çok bir açlık belirtisi olarak algılanabilir. Çünkü çocuklar doğumdan itibaren anne memesini emerek beslenmeleri nedeniyle parmaklarını ağızlarına götürdüklerinde bir genelleme yaparlar...
Çocuklarda Zararlı Alışkanlıklar Zararlı alışkanlıklar deyince genellikle alkol, sigara, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, cinsel içerikli ve şiddet içerikli filimler akla gelmektedir. Bu saydığımız zararlı alışkanlıklar genelde küçük yaşlarda etkilenmeyle ortaya çıkmaktadır. Yani bir takım zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş olan yetişkinler bu alışkanlıklara hiçbir zaman yetişkin yaşlarda başlamamıştır. Genelde çocukluk ve gençlik...
Çocuklarda Çalma Alışkanlığı: Çocuğum Hırsızlık Yapıyor Hırsızlık, (çalma) kişinin kendine ait olmayan bir eşyayı izinsiz olarak alıp ona sahip olmasıdır. Çocukların herhangi bir eşyayı izinsiz almalarını ilk çocukluk yıllarında genellikle hırsızlık olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü çocuklarda bu dönemde bir eşyaya sahip olma kavramı henüz gelişmemiştir. Çevrelerinde gördükleri tüm eşyaları kendilerinin...
Sayfa başına git