Çocuklarda Görülen Bulaşıcı Hastalıklar

Çocuklarda Görülen Bulaşıcı Hastalıklar
16 Eylül 2018 tarihinde eklendi, 631 kez okundu.

Bulaşıcı Hastalık Nedir?

Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan mikroorganizmaların
oluşturdukları hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denir. Bulaşıcı hastalıklar ise kişiden kişiye
bu enfeksiyon hastalıklarının yayılmasıdır. Enfeksiyon hastalıkları sıklıkla çocuklarda bulunur ve
bulaşıcıdır. Yani çocuktan çocuğa kolayca yayılır.

Hastalıklar nasıl yayılır?

Bulaşıcı ya da taşınan hastalıklar bir kişiden diğerine geçerek yayılırlar. Genellikle çocuklar
arasında oluşan enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı ya da taşınabilir hastalıklardır ve kişiden kişiye
kolayca yayılabilir. Bebekler ve oyun çocukları bulaşıcı hastalıklara oldukça yatkındırlar. Henüz
mikroorganizmalarla karşılaşmamışlar ve bundan dolayı mikroorganizmalara karşı direnç ya da
bağışıklık kazanmamışlardır. Aynı zamanda çocuklar, mikroorganizmaların yayılımını sağlayacak
birçok alışkanlığa sahiptirler. Örneğin; parmaklarını ve diğer eşyaları (objeleri) ağızlarına götürürler.
Bu yolla mikroorganizmalar vücuda girer, yaşar ve çocuğu hasta ederek diğer kişilere geçerler.

Bulaşıcı hastalıkların yayılması;

Mikrop taşıyan kişinin cildi ile direkt temasın olması (İmpetigo, çocuklarda sık, erişkinlerde ise ender
görülen bir deri enfeksiyonudur), saç kıran, uyuz gibi cilt enfeksiyonları)

Hasta kişinin öksürüğü ya da hapşırması sonucu havaya yayılan mikroorganizmaların havadan
solunması (soğuk algınlıkları, suçiçeği, nezle, kızamık )

Hasta kişinin dışkısında bulunan mikroorganizmaların sağlıklı kişinin ağzı yoluyla alınması sonucu
ishalli hastalıklar (salmonella, şigella, giardiyazis gibi)

Mikrop taşıyan kişinin kan ya da vücut sıvılarının (HIV, Hep B) diğer kişinin kan sistemine geçişiyle
ayrıca mikrop taşıyan kanın diğer kişinin göz, burun ya da ağzına sıçraması veya cilt üzerindeki açık
yaralarla direkt temasıyla olur.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için önerilen işlemleri her zaman takip etmelisiniz. Çünkü;
insanlar hastalık bulgularını göstermeden önce diğer insanlara enfeksiyonları yayabilirler. Kendileri
hasta olmadan mikropları taşıyıp yayabilirler. Kurumlarda, farklı ailelerden gelen çocuklar birbirleriyle
fiziksel temasta bulunarak mikroorganizmaların kolayca yayılmasını sağlarlar. Bu nedenle kurumlarda
hastalıkların yayılmasını önlemek için dikkatli olmak önemlidir.

Bazı Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Nasıl Yayılır?

Mikroplar vücudumuza çok farklı şekillerde girerek hastalığa neden olurlar. Bu nedenle hastalıkların
önlenebilmesi için vücuda nasıl girdiklerini bilmemiz gereklidir. Aşağıdaki tabloda hastalıkların
bulaşma yolları verilmiştir. Bu bulaşma yollarına kaşı önlem alındığında birçok çocukluk dönemi
hastalığının önlenmesi mümkündür.

Bulaşıcı Hastalıkların Yayılmasını Nasıl Önlenir?

Bulaşıcı hastalıkların geçiş zincirini kırmak için aşağıda verilen maddelere dikkat edilmelidir.

• Hastalık kaynağın kontrol edilmesi
• Mikropların kaynağını tanımlamak
• Kişiyi tedavi etmek
• Kurumda hastalık belirtileri olan personel ya da çocuğu ortamdan uzaklaştırmak(izole etmek)
• Mikropların geçişini durdurmak
• Alt değiştirirken uygun teknik kullanma
• Çocuğun bulunduğu ortamın yeterli havalandırmasının sağlanması
• Uygun temizlik yönteminin uygulanması
• Çocuklara yaşlarına uygun aşılamaların uygulanması
• Yeterli beslenmenin sağlanması
• Çocuklar ve personele, doğru el yıkama teniğinin öğretilmesi ve sağlıklı alışkanlıklar
kazandırılması

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git